O nás

 

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. je nestátní neziskovou organizací jejímž cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy nejen svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. 

Mezi aktivity organizace patří tyto služby:

    a) základní sociální poradenství

    b) aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

    c) Půjčovna kompenzačních pomůcek

 

     d) Prodej Euroklíčů

  

     e) Školicí a vzdělávací akce

 

      f) Podpora při hledání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením  

                 o   pomoc při hledání zaměstnání

                 o   pomoc se zpracováním dokumentace

                 o   vedení databáze uchazečů o práci

                 o   zprostředkovatelská a konzultační činnost pro firmy se zájmem zaměstnat

                  osoby se zdravotním postižením

Neposkytujeme však odborné poradenství, právní služby, služby sociální nebo zdravotní péče.                

Naše cíle:

Naším základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy nejen svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

Kontakty vedení organizace

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.

Podlesí IV/5348/B, 760 05 Zlín

tel.: 776 789 010

e-mail: stp.zlin@gmail.com

web: www.stp-zlin.cz

IČO: 62181017

č.účtu: 132871836/0300

Milada Netroufalová 

předsedkyně STP v ČR z.s. 

telefon: 776 789 937, 776 789 010

e-mail: stp.zlin@gmail.com

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

kontaktní osoba: Alena Merhautová

telefon: 728 869 609, 776 789 010

e-mail: alena.merhautova@centrum.cz

www.stp-zlin.cz 


Vyjadřujeme poděkování statutárnímu městu Zlín za poskytnutí neinvestiční dotace na podporu zajištění  provozu půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením.

Děkujeme Zlínskému kraji za podporu aktivit rekondičního pobytu pro osoby se zdravotním postižením a seniory.