O nás

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. je nestátní neziskovou organizací jejímž cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy nejen svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

Mezi aktivity organizace patří tyto služby:

a) základní sociální poradenství

b) aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

    • V aktivizačních službách organizujeme pravidelné kondiční cvičení, kurzy trénování paměti, rukodělné a výtvarné činnosti, které jsou realizovány v průběhu celého roku. Aktivizační služby zároveň zahrnují zájmové a vzdělávací aktivity, podporu sociálních dovedností.

    • Cvičení a plavání v bazénu je zahrnuto do činností okresní organizace STP a je určeno pro všechny generace, je prováděno pod odborným vedením. Další aktivitou organizace jsou rekondiční a psychorehabilitační pobyty pro zdravotně postižené občany, rekondiční pobyty pro vozíčkáře, které se konají každoročně v bezbariérových střediscích v různých koutech naší republiky.

c) Půjčovna kompenzačních pomůcek

d) Prodej Euroklíčů

e) Školicí a vzdělávací akce

f) Podpora při hledání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením

o pomoc při hledání zaměstnání

o pomoc se zpracováním dokumentace

o vedení databáze uchazečů o práci

o zprostředkovatelská a konzultační činnost pro firmy se zájmem zaměstnat

osoby se zdravotním postižením

Neposkytujeme však odborné poradenství, právní služby, služby sociální nebo zdravotní péče.

Naše cíle:

Naším základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy nejen svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

Kontakty vedení organizace

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.

Podlesí IV/5348/B, 760 05 Zlín

tel.: 776 789 010

e-mail: stp.zlin@gmail.com

web: www.stp-zlin.cz

IČO: 62181017

č.účtu: 132871836/0300

Milada Netroufalová

předsedkyně STP v ČR z.s.

telefon: 776 789 937, 776 789 010

e-mail: stp.zlin@gmail.com

Půjčovna kompenzačních pomůcek

kontaktní osoba: Alena Merhautová

telefon: 728 869 609

e-mail: alena.merhautova@centrum.cz

www.stp-zlin.cz


Vyjadřujeme poděkování statutárnímu městu Zlín za poskytnutí neinvestiční dotace na podporu zajištění provozu půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením