Půjčovna kompenzačních pomůcek

Od měsíce října 2010 byl zahájen provoz Půjčovny kompenzačních pomůcek ve Zlíně.

Adresa: Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín-Jižní Svahy
Otevírací doba: pondělí a středa od 9.00 - 16.00 hod. /po telefonické domluvě kdykoliv/
Kontaktní osoba: Alena Merhautová    telefon: 728 869 609       e-mail: alena.merhautova@centrum.cz
 
Postup zapůjčení kompenzační pomůcky:
- klient kontaktuje půjčovnu, zda je konkrétní kompenzační pomůcka k dispozici,
  je seznámen s podmínkami zapůjčení kompenzační pomůcky
- osobní vyzvednutí pomůcky
- sepsání smlouvy a seznámení s půjčovním řádem
- instruktáž o manipulaci, ovládání a technických parametrech pomůcky
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za podporu projektu statutárnímu městu Zlín, Svazu tělesně postižených v České republice z.s. Praha a všem jednotlivcům a dobrovolníkům, kteří nás v roce 2019 podporují.AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

17.10.2019
V nabídce kompenzačních pomůcek jsou nyní mimořádně volné k zapůjčení dvě polohovací postele s elektrickým i mechanickým ovládáním a antidekubitní matrací. 2019 


Děkujeme panu Němečkovi z Fryštáku za darované kompenzační pomůcky, které budou dál využívány občany města Zlína a okolních obcí. 
12.9.2019

Děkujeme paní Emílii Králové ze Zlína za podporu provozu půjčovny kompenzačních pomůcek darováním židle do sprchy. 
9.9.2019

Děkujeme paní Janě Zlámalové za darované kompenzační pomůcky naší okresní organizaci. Pomůcky budou dál využívány občany města Zlína. Vážíme si Vaší pomoci.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Děkujeme rodině Koutné, Kučerové a Cekotové za darované kompenzační pomůcky, které budou dál využívány občany města Zlína. 
Ve Zlíně dne 12.9.2016

Děkujeme paní Burgetové ze Zlína za darovaná čtyřkolová chodítka. Vážíme si pomoci všech dárců. 

Děkujeme paní Julii Stuchlíkové ze Zlína za darovanou kompenzační pomůcku -  toaletní křeslo. 
Darovaná  pomůcka pomůže dalším potřebným. 

Děkujeme panu Žižkovi ze Zlína za darované kompenzační pomůcky. 


Děkujeme všem občanům města Zlína, kteří podpořili provozování půjčovny kompenzačních pomůcek finančním darem, či již nepotřebnou a nevyužívanou kompenzační pomůckou. 

Děkujeme paní Lence Kadeřábkové z Kostelce u Zlína za darované kompenzační pomůcky, které budou dál využívány občany města a okolních obcí. Vážíme si každé pomoci. Ĉ
STP Zlín,
20. 8. 2012 5:12
ĉ
STP Zlín,
8. 2. 2012 3:58
Comments