Půjčovna kompenzačních pomůcek

Od měsíce října 2010 byl zahájen provoz Půjčovny kompenzačních pomůcek ve Zlíně.

Adresa: Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín-Jižní Svahy
Otevírací doba: pondělí a středa od 9.00 - 16.00 hod. /po telefonické domluvě kdykoliv/
Kontaktní osoba: Alena Merhautová    telefon: 728 869 609       e-mail: alena.merhautova@centrum.cz
 
Postup zapůjčení kompenzační pomůcky:
- klient kontaktuje půjčovnu, zda je konkrétní kompenzační pomůcka k dispozici,
  je seznámen s podmínkami zapůjčení kompenzační pomůcky
- osobní vyzvednutí pomůcky
- sepsání smlouvy a seznámení s půjčovním řádem
- instruktáž o manipulaci, ovládání a technických parametrech pomůcky
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za podporu statutárnímu městu Zlín, Svazu tělesně postižených v České republice z.s. Praha a všem jednotlivcům a dobrovolníkům, kteří nás v roce 2021 podporují.AKTUÁLNÍ ZPRÁVY 2021

Provozovna půjčovny kompenzačních pomůcek po dobu trvání nouzového stavu nepozastavuje svoji činnost. Prosím o telefonické nebo elektronické kontaktování v případě zájmu o zapůjčení kompenzační pomůcky. Děkuji. 
1.1.2021

V nabídce kompenzačních pomůcek jsou nyní volné k zapůjčení:

polohovací elektrické lůžko a polohovací elektrické lůžko s hrazdou po celé délce lůžka, antidekubitní matrace, podložky, mechanické a elektrické vozíky, čtyřkolová chodítka, pojízdné stolky k lůžku, chodítka s vysokou oporou, toaletní a sprchové židle + další pomůcky. 
18.8.2021
2019
Děkujeme panu Němečkovi z Fryštáku za darované kompenzační pomůcky, které budou dál využívány občany města Zlína a okolních obcí. 
12.9.2019

Děkujeme paní Emílii Králové ze Zlína za podporu provozu půjčovny kompenzačních pomůcek darováním židle do sprchy. 
9.9.2019

3.6.2020
Děkujeme paní Janě Zlámalové za darované kompenzační pomůcky naší organizaci. Pomůcky budou dál využívány občany města Zlína. Vážíme si Vaší pomoci.

20.8.2020
Děkujeme paní Stanislavě Botlíkové za darované chodítko, které bude dle potřeby využíváno občany města Zlína. 

23.9.2020
Děkujeme panu Vojtěchu Ocelkovi ze Zlína za podporu organizaci darováním kompenzační pomůcky, která bude k dispozici občanům města Zlína. 

Děkujeme panu Zdeňku Charvátovi za darované chodítko naší organizaci. 
červen 2021 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme všem občanům města Zlína, kteří podpořili provozování půjčovny kompenzačních pomůcek finančním darem, či již nepotřebnou a nevyužívanou kompenzační pomůckou. 

Comments