Domovská stránka

O nás
 
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. je nestátní neziskovou organizací jejímž cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy nejen svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.


Mezi aktivity organizace patří tyto služby:

    a) základní sociální poradenství

    b) aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

    •  V aktivizačních službách organizujeme pravidelné kondiční cvičení, kurzy trénování paměti, rukodělné a výtvarné činnosti, které jsou realizovány v průběhu celého roku. Aktivizační služby zároveň zahrnují zájmové a vzdělávací aktivity, podporu sociálních dovedností. 
    •  Cvičení a plavání v bazénu je zahrnuto do činností okresní organizace STP a je  určeno pro všechny generace, je prováděno pod odborným vedením. Další aktivitou organizace jsou rekondiční a psychorehabilitační pobyty pro zdravotně postižené občany, rekondiční pobyty pro vozíčkáře, které se konají každoročně v bezbariérových střediscích v různých koutech naší republiky.
    c) Půjčovna kompenzačních pomůcek
 
     d) Prodej Euroklíčů
  
     e) Školicí a vzdělávací akce
 
      f) Podpora při hledání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením  
                 o   pomoc při hledání zaměstnání
                 o   pomoc se zpracováním dokumentace
                 o   vedení databáze uchazečů o práci
                 o   zprostředkovatelská a konzultační činnost pro firmy se zájmem zaměstnat
                  osoby se zdravotním postižením

Neposkytujeme však odborné poradenství, právní služby, služby sociální nebo zdravotní péče.                
Naše cíle:
Naším základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy nejen svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.


Kontakty vedení organizace

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.
Podlesí IV/5348/B, 760 05 Zlín
tel.: 776 789 010
e-mail: stp.zlin@gmail.com
web: www.stp-zlin.cz
IČO: 62181017
č.účtu: 132871836/0300

Milada Netroufalová 
předsedkyně STP v ČR z.s. 
telefon: 776 789 937, 776 789 010
e-mail: stp.zlin@gmail.com

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
kontaktní osoba: Alena Merhautová
telefon: 728 869 609
e-mail: alena.merhautova@centrum.cz
www.stp-zlin.cz