Domovská stránka

O nás
 
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. je nestátní neziskovou organizací jejímž cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy nejen svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.


Mezi aktivity organizace patří tyto služby:

    a) sociální poradenství

    b) aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


   • a) V rámci sociálního poradenství Vám poradíme, kde žádat o průkaz mimořádných výhod pro zdravotně postižené, s žádostmi o příspěvky poskytované sociálním odborem města Zlína, Otrokovic, Napajedel, Halenkovic, Luhačovic, Slavičína, Valašských Klobouk. Poskytneme konzultace týkající se bezbariérových úprav bytu a pracovišť.
   • b) V aktivizačních službách organizujeme pravidelné plavání, cvičení v bazénu, rehabilitační cvičení, která jsou realizována v průběhu celého roku.  Cvičení a plavání je určeno pro všechny generace a je prováděno pod odborným vedením. Další aktivitou jsou rekondiční a psychorehabilitační pobyty pro zdravotně postižené občany, rekondiční pobyty pro vozíčkáře, které se konají každoročně v bezbariérových střediscích v různých koutech naší republiky. Aktivizační služby zároveň zahrnují zájmové a vzdělávací ativity, podporu sociálních dovedností.
      c) Půjčovna kompenzačních pomůcek
   
       d) Prodej Euroklíčů
    
       e) Školicí a vzdělávací akce
   
        f) Podpora při hledání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením  
                   o   pomoc při hledání zaměstnání
                   o   pomoc se zpracováním dokumentace
                   o   vedení databáze uchazečů o práci
                   o   zprostředkovatelská a konzultační činnost pro firmy se zájmem zaměstnat
                    osoby se zdravotním postižením
                  
  Naše cíle:
  Naším základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy nejen svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.


  Kontakty vedení organizace

  Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.
  Podlesí IV/5348/B, 760 05 Zlín
  tel.: 776 789 010
  e-mail: stp.zlin@gmail.com
  web: www.stp-zlin.cz
  IČO: 62181017
  č.účtu: 132871836/0300

  Milada Netroufalová 
  předsedkyně STP v ČR z.s. 
  telefon: 776 789 937, 776 789 010
  e-mail: stp.zlin@gmail.com

  Půjčovna kompenzačních pomůcek 
  kontaktní osoba: Alena Merhautová
  telefon: 728 869 609
  e-mail: alena.merhautova@centrum.cz
  www.stp-zlin.cz